งานสร้างบูธ งานผลิตบูธ Booth Exhibiton Stand งาน VIV ASIA

งานสร้างบูธ งานผลิตบูธ Booth Exhibiton Stand งาน VIV ASIA

ข้อมูลทั่วไปสำหรับงาน VIV ASIA : เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร เปรียบได้กับเครือข่ายธุรกิจในวงการปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดอันดับ 1 ของโลก เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนตั้งแต่ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่ง การผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ซึ่งมีการผสมผสานกันระหว่างงานนิทรรศการ, VIV Online 24/7 และงานประชุมนานาชาติที่สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ครอบคลุมไปยังผู้เล่นภายในห่วงโซ่อุปทานด้านธุรกิจโปรตีนในสัตว์ งาน  VIV ถูกเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่ ประเท ศเนเธอร์แลนด์ และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 40 ปี นับเป็นเวทีเจรจาการค้าชั้นนำที่มีอิทธิพลต่อตลาดปศุสัตว์ของโลก มีการผสมผสานและนำเสนอหลากหลายสายพันธุ์ภายในงาน ทั้ง สัตว์ปีก ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เนื้อหมู โคเนื้อโคนม และสัตว์น้ำ